Aanmelden bij Facebook

Facebook is gratis. Het enige dat je nodig hebt voor Facebook is een e-mail adres. Verder laat Facebook alleen gebruikers toe van 13 jaar en ouder. Nadat je je hebt ingeschreven bij Facebook ontvang je … Meer lezen over Aanmelden bij Facebook